ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Henkes staat bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling. Stichting Henkes is bovendien aangewezen als een Culturele ANBI. Wanneer u een gift doet aan een Culturele ANBI mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Vanaf 1 januari 2014 is elke ANBI verplicht om inzicht te geven in een aantal gegevens. Het doel hiervan is zo transparant mogelijk te zijn richting (potentiële) donateurs. Hieronder treft u de door de Belastingdienst verplicht gestelde informatie aan.

Naam:
Stichting Henkes

Statutaire naam:
Stichting Henkes

RSIN of fiscaalnummer:
803645806

Contactgegevens:
Klik hier voor de contactgegevens

Bestuur:
Klik hier voor de bestuurgegevens

Beleidsplan:
Stichting Henkes heeft als primair beleid het organiseren in samenwerking met Rotterdamse kunstinstellingen van de twee jaarlijkse Dolf Henkes Prijs. De stichting stelt voor deze prijs en de organisatie van nominatie en tentoonstellingen gelden ter beschikking en formeert de samenstelling van een jury die de genomineerden beoordeeld. Stichting Henkes werkt in dit verband samen met TENT te Rotterdam en Cultureel Erfgoed Nederland, die de prijs mede sponsort. Stichting Henkes organiseert geregeld andere evenementen en tentoonstellingen rondom het werk van Dolf Henkes.

Beloningsbeleid:
Bestuur is onbezoldigd.

Doelstelling:
a) het bevorderen van de publieke bekendheid van de Rotterdamse kunstschilder Roelof Lucas Johannes Henkes, zijn werk, tekeningen en schilderijen, alsmede het beheren en conserveren van de schilderijencollectie van de familie Henkes;
b) het bevorderen van een gunstig klimaat betreffende de beeldende kunst in de stad Rotterdam.
(Statuten, artikel 2.1)

Financiële verantwoording:
Klik hier voor de jaarstukken

Klik hier voor het Jaarverslag Stichting Henkes 2014-2016

Klik hier voor het Jaarplan Stichting Henkes 2017-2019

Klik hier voor het Jaarplan Stichting Henkes 2020-2025

Voor een lijst met alle bij de Belastingdienst geregistreerde ANBI instellingen zie: www.belastingdienst.nl