Statuten

Via de volgende link zijn de statuten van de Stichting Henkes op te vragen.

Statuten Stichting Henkes