Henkes Prijs 2010

Winnaar editie 2010 Lara Almarcegui

Nominaties Dolf Henkes Prijs bekend

De Rotterdamse kunstenaars Aji V.N., Lara Almarcegui, Otto Egberts en Jasper Niens zijn genomineerd voor de Dolf Henkes Prijs. Een deskundige jury onder leiding van Wim van Krimpen, oud-directeur gemeentemuseum Den Haag, selecteerde de vier genomineerden die hun werk van 17 december 2010 t/m 13 februari 2011 tentoonstellen in TENT. De Dolf Henkes Prijs is een van de grotere Nederlandse prijzen op het gebied van de beeldende kunst en wordt sinds 2004 tweejaarlijks uitgereikt aan een beeldbepalende Rotterdamse kunstenaar. De winnaar van de Dolf Henkes Prijs 2011 wordt op donderdagavond 10 februari 2011 bekendgemaakt.

Stichting Dolf Henkes Prijs (DHP) is een meerjarige samenwerking overeengekomen met Centrum Beeldende Kunst in Rotterdam. Vanaf 2011 vindt de tweejaarlijkse prijsuitreiking plaats in TENT Rotterdam in de context van een tentoonstelling van de genomineerden. De samenwerking sluit aan bij het groeiende prestige van de Henkes Prijs als een van de grotere Nederlandse kunstprijzen. De prijs van 20.000 euro is in 2004 ingesteld voor beeldbepalende kunstenaars die het Rotterdamse kunstklimaat opstuwen. Eerdere winnaars waren Jeroen Eisinga, Erik van Lieshout en Melvin Moti. Met het aangaan van deze samenwerking zet DHP een nieuwe stap in de ondersteuning van talentvolle kunstenaars. De tweejaarlijkse prijs kan gezien worden als een stand-van-zaken in de Rotterdamse kunst, een peiling van waar het naartoe gaat en welke kunstenaars hierin richtinggevend zijn.

De Dolf Henkes Prijs is een van de grotere Nederlandse prijzen op het gebied van de beeldende kunst. De tweejaarlijkse prijs wordt uitgereikt aan een kunstenaar die past in het profiel dat is geschetst door de naamgever, kunstenaar Dolf Henkes: jong, eigenzinnig en met een bijzondere band met de stad Rotterdam en/of de Nederlandse Antillen. Vanaf zijn dertigste wijdde de Rotterdamse kunstenaar Dolf Henkes (1903-1989) zich geheel aan de kunst. Deze ‘kleine meester’ liet bij overlijden een oeuvre van 5000 werken na, waarvan een groot deel in bezit is van Instituut Collectie Nederland. Een deel van de nalatenschap van Dolf Henkes is op zijn verzoek bestemd voor een stimuleringsprijs voor jonge kunstenaars. Het is de grootste Rotterdamse kunstprijs in Rotterdam, waar verder de Chabotprijs en de Pendrechtprijs aan kunstenaars kunnen worden uitgereikt. Het is een typisch Rotterdamse prijs, waarbij een hardwerkende kunstenaar steun wil bieden aan een volgende generatie.

De keuze van de jury voor de genomineerden is vooral een keuze in de breedte, waarin meerdere generaties en meerdere disciplines (tekenen, installaties, concept) vertegenwoordigd zijn. Samen representeren zij een locaal kunstklimaat dat zich makkelijker dan voorheen internationaal manifesteert. De tentoonstelling van de genomineerden kan dan ook eerder opgevat worden als een celebration [ANDER WOORD] dan als een competitie.

De jury van de Dolf Henkes Prijs bestaat dit jaar uit: Wim Van Krimpen (oud-directeur Gemeentemuseum Den Haag, voorzitter), Melvin Moti (beeldend kunstenaar, winnaar Dolf Henkes Prijs), Saskia van Kampen (conservator Stadscollectie museum Boijmans van Beuningen) en Arno van Roosmalen (directeur Stroom Den Haag, bestuurslid Dolf Henkes Stichting).

Over de genomineerden:

Aji V.N. ( Kerala, India, 1968)

Zijn sferische, monumentale tekeningen zijn opgezet in zachte kleuren en sobere composities. Houtskool op gekleurd papier en waterverf zijn de materialen waarmee hij zijn eigen handschrift ontwikkelt. De thema’s variëren van menselijke figuren, bos, woestijn, zee tot lucht. Sommige tekeningen hebben een sterke licht/schaduw werking, terwijl andere hun focus richten op lijnen en contouren. Reizend tussen India en Rotterdam (letterlijk en figuurlijk) zijn de tekeningen plaatsgebonden, noch cultuurgebonden.

www.ajivn.com

Lara Almarcegui (Zaragoza, Spanje, 1972, Spanje)

Centraal in het werk van Lara Almarcegui staat de fascinatie voor ruimtes die ontsnappen aan de vormgeving van architecten of stadsplanners – de stedelijke ruimtelijke planning – zoals braakliggende terreinen, afbraakwoningen en volkstuintjes. Vaak produceert ze gidsjes over de terreinen die ze wil tonen, met teksten en foto’s die het verhaal van de plek vertellen. Inmiddels is er een verzameling van ongeplande ruimte over de hele wereld ontstaan, met gidsen en diaseries over Sao Paulo, Dubai, Amsterdam, Londen en meer.

www.braakliggendterrein.nl

Otto Egberts (Vlaardingen, 1949)

De licht-surreële tekeningen, schilderijen en installaties van Otto Egberts geven vorm aan een voortdurende en voortschrijdende twijfel over de zekerheden van de menselijke existentie.  In ruim 25 jaar is een consistent oeuvre ontstaan, waarin portretten van de menselijke conditie en de relatie tussen de mens en zijn omgeving een belangrijke plaats innemen. De laatste jaren  treedt het thema van de verhouding tussen de mens en zijn omgeving sterker naar voren. Welke betekenis ruimte in sociale en existentiële zin voor de mens heeft, is voor Egberts niet alleen een persoonlijk maar ook een filosofisch vraagstuk. www.ottoegberts.nl

Jasper Niens (Zwolle, 1980)

Jasper Niens

Jasper Niens studeerde in 2003 af aan de AKI in Enschede en maakt sindsdien ‘architectonische installaties’, zoals dat met een mooi woord heet. Hij bouwt constructies in de openbare ruimte, maar werkt ook binnen de institutionele context van een galerie of museum. Installaties met ontelbare deuren, blokken die de doorgang versperren; op een tentoonstelling kan een dergelijke constructie toelaatbaar zijn, maar zou dat ook nog in onze overgereguleerde openbare ruimte? Dat zijn vragen die Jasper Niens zichzelf stelt. Steeds gaat het in zijn werk om de directe confrontatie met de toeschouwer en het tarten van onbesproken conventies ten aanzien van het gebruik van openbare en semi-openbare ruimten.

Aji V.N., Lara Almarcegui, Otto Egberts en Jasper Niens

Henkes Prijs 2010

Henkes Prijs 2010